maxGUARD elektroniske sikringer

maxGUARD elektroniske sikringer

Betydelige besparelser i tid, plass og kostnader med maxGUARD elektroniske sikringer.

Årets nyhet fra Weidmüller elektronikk er, helt klart, det nye elektroniske lastmonitorerings-systemet maxGUARD, - teknologi som muligens er bedre kjent under navnet elektroniske sikringer. Weidmüller har på ingen måte funnet opp kruttet på nytt med sine nye sikringer, men er unike i å ha laget et komplett 24V DC distribusjonssystem, ved å kombinere elektroniske sikringer med distribusjons-rekkeklemmer. Systemet er modulært og gir kunden stor grad av fleksibilitet med hensyn til antall og type enheter, og gir absolutt ingen ubenyttede kanaler.


Weidmüller ønsker å tilby kunder mer enn kun et anerkjent kvalitetsprodukt, og med dette konseptet er det ytterligere besparelser, spesielt i form av plass og tid.

 

Elektroniske last monitoreringsenheter (ELM) har ytterligere egenskaper og funksjonalitet som gjør at de dekker de aller fleste applikasjoner:

Effektiv løsning

 • Fri bruk av enkelt- og 4-kanals moduler gir stor fleksibilitet og ingen ubrukte kanaler. Optimal løsning for standardisering.
 • Ingen begrensning mht. montering.
 • Kan monteres vertikalt og inntil aktive komponenter.
 • Modulært system, som ved bruk av enkeltkomponenter, gir mulighet til å designe basismoduler og evt. komplette 24V DC distribusjonssystemer for bl.a. serieproduksjon og maskinsystemer.

Service-vennlig

 • Oversiktlig og enkel tilgang til alle 2 mm målepunkter på alle moduler.

Markedstilpassede varianter

 • Standard industrielle Marine- & IECEX/ATEX godkjente

 

BESPARELSE

Tid

 • Redusert monteringstid, et direkte målbart parameter:
 • All tilkobling av ledning er Push-In
 • Kobling mellom sikring og distribusjons-rekkeklemmer utføres med lasker, som gir både tidsbesparelse og betydelig redusert risiko for feilkobling.
 • Merking defineres i designfase og eksporteres til Weidmüller-skriver som lager remser med merker og hele modulen merkes i en operasjon.
 • Forenklet feilsøking under igangsetting og drift. (Målepunkter på alle moduler) - (Samlet og oversiktlig 24V DC distribusjon).
 • Gratis applikasjon «Weidmüller Configurator» er en videreutvikling av Raildesigner og er blitt til et kraftig verktøy som gir våre kunder store besparelser i tid, spesielt i fasene: planlegging, dokumentasjon, merking og innkjøp, men er også et godt støtteverktøy for å hente frem konfigurasjoner og teknisk dokumenta sjon under drift og vedlikehold. Weidmüller Configurator er intuitiv og enkel applikasjon med lav brukerterskel.

Plass 

 • Sikringer fra kun 6.1 mm bredde og ingen ubenyttede enheter.
 • All 24V DC distribusjon samlet.

Kost

 • Overnevnte tids- og plassbesparelse gir kostbesparelse.
 • Redusert behov for ledning ved bruk av lasker.

 

Last ned brosjyre på maxGUARD Elektroniske sikringer.

Januar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 PLASS

 

 

 

• Sikringer fra kun 6.1 mm bredde og ingen ubenyttede

 

enheter.

 

• All 24V DC distribusjon samlet.

 

 

 

 

 

 

 KOST

 

 

 

• Overnevnte tids- og plassbesparelse gir kost-

 

besparelse.

 

• Redusert behov for ledning ved bruk av lasker.

 

 

 

 

JFKnudtzen AS | Billingstadsletta 97 | 1396 Billingstad | Telefon: 66 98 33 50 | Telefaks: 66 98 09 55 | firmapost@jfknudtzen.no

All rights reserved JFKnudtzen AS - Powered by WebOn as

Les våre standard betingelser | Standard terms and conditions of sale and delivery