I/O Link

I/O Link

Fra sensorprodusenter og leverandører av styre-systemer ser vi i økende grad at nytt utstyr kommer med IO-Link. Men hva er nå dette for noe? Kort fortalt er IO-Link noe som ble utviklet for å ha et enhetlig grensesnitt mot sensorer og aktuatorer, uavhengig av om det var en digital eller analog sensor, eller om det var en inngang eller utgang.

Bakover kompatibelt og standard konnektorer var et annet krav. I tillegg ønsket man å oppnå bedre diagnostikk og automatisk parametersetting, som igjen skal gi kortere nedetid, mer effektiv produksjon og bedre lønnsomhet.

IO-Link er en kommunikasjonsprotokoll som lar deg kommunisere point-to-point mellom en såkalt IO-Link master (port) og en enhet (device). Devicen er som regel en sensor eller en aktuator, og masteren er IO-kortet.

IO-Link har vært på markedet en del år nå, men hittil har man for det meste brukt IO-Link til offline parametersetting av sensorer, for deretter å bruke sensorene på tradisjonell måte mot analoge eller digitale IO-kort. Utviklingen går imidlertid videre, og på veien mot «Industri 4.0» ser vi at IO-Link i økende grad også velges som prosessgrensesnitt i styresystemet.

10 gode grunner for å bruke IO-Link:

1. Offline parameter-setting av sensor før installasjon.

2. Automatisk deteksjon av sensor ved bruk av IO-Link App med AS-i/feltbuss gateway.

3. Enkelt sensor-bytte med automatisk parametersetting fra masteren, inkludert sensor identifikasjon.

4. Unngår feilhåndtering/operasjon ved mulighet for deaktivering av knapper på sensor.

5. Enkel transmisjon av måleverdi uten konverteringstap.

6. Interferens immun pga. digital kommunikasjon.

7. Maskindiagnostikk helt ned til sensornivå uten avbrudd i drift.

8. Flere analoge verdier og grenseverdier kan sendes med en standard 3-leder kabel.

9. Sensorer og aktuatorer, analoge eller digitale, kan tilkobles via IO-Link porter. Erstatter forskjellige inn-/utgangskort og gir en enhetlig konfigurasjon.

10. IO-Link er en åpen, internasjonal standard i henhold til IEC61131-9 og dermed også «fremtidssikker». Aksept fra alle ledende automasjons-produsenter sikrer investeringen for maskinbyggere og sluttbrukere.    

Det at en sensor har IO-Link betyr ikke at man må ha spe-sielle IO-kort, vanlig digitale eller analoge kort vil fungere, men man kan også bruke IO-Link master og dermed få tilgang på mye mer funksjonalitet. Vi kan tilby en av markedets største porteføljer av sensorer med IO-Link innenfor de aller fleste deteksjons-områder enten det er enklere posisjonsgivere eller mer avanserte prosess-sensorer.  

Ta kontakt med oss om du vil vite mer!

JFKnudtzen AS | Billingstadsletta 97 | 1396 Billingstad | Telefon: 66 98 33 50 | Telefaks: 66 98 09 55 | firmapost@jfknudtzen.no

All rights reserved JFKnudtzen AS - Powered by WebOn as

Les våre standard betingelser | Standard terms and conditions of sale and delivery