Standard salgs- og leveringsbetingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser


1. GENERELT

Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og JFKnudtzen AS, heretter kalt selger. Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgsbetingelser henvises til http://www.jfknudtzen.no/ . Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i dette dokument, reguleres av NL 09.

2. BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal skje innen 30 dager netto. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

3. LEVERINGSBETINGELSER

Levering skjer fritt vår adresse Nesbru («Ex Works»). Ordre mindre enn netto kr. 500,00 vil bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,00. 

4. LEVERINGSTIDER

Stykkgods: Bestilling lagt inn før klokken 14:00, vil bli sendt ut samme dag. Bedriftspakke : Bestilling lagt inn før klokken 15:00, vil bli sendt ut samme dag. Ekspress: Bestilling lagt inn før klokken 15:30, vil bli sendt ut samme dag.  

5. SALGSPANT

De leverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av de pantsatte varer ved betalingsmislighold. 

6. SIKKERHET FOR BETALING

Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller forskuddsbetaling.

7. SKAFFEVARER

Skaffevarer (dvs. varer som ikke er standard lagervare, disse er merket med *) selges normalt kun i hel forpakning.  

8. RETURER

Varer kan kun returneres etter avtale. Returomkostninger er fastsatt til 20 % av varens pris. Minimum returgebyr er kr. 250,00. Varene må ikke være eldre enn 1 år og kun hele forpakninger i original emballasje tas i retur. Våre utstedte returpapirer må følge returforsendelsen og retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko. Skaffevarer tas normalt ikke i retur. 

9. EE PRODUKTER  

EE produkter tas i retur for resirkulering uten kostnader. Eventuelle fraktkostnader for slik retur til oss skjer for kjøpers regning. 

10. ANSVAR  

Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkede leveranser begrenser seg til 10 % av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatningsbetingede forhold skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktsmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendighet driftstap eller annet indirekte eller upåregnelig tap. 

11. AVBESTILLING  

Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør. 

12. PRISER 

Prisene i prislisten er veiledende, og kan endres uten varsel på grunn av eksterne omstendigheter så som endringer i valuta, endringer i rammebetingelser og endringer leveringsvilkår fra underleverandører.  

13. LOVVALG OG TVISTER 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved søksmål, med mindre partene bestemmer noe annet. Partene godtar Asker og Bærum tingrett som rette verneting.

 

Last ned våre standard salgs- og leveringsbetingelser på pdf HER. 

JFKnudtzen AS | Billingstadsletta 97 | 1396 Billingstad | Telefon: 66 98 33 50 | Telefaks: 66 98 09 55 | firmapost@jfknudtzen.no

All rights reserved JFKnudtzen AS - Powered by WebOn as

Les våre standard betingelser | Standard terms and conditions of sale and delivery